לקבלת הצעת מחיר נא למלא את הטבלה

שלטי נגישות ברייל

שילוט מונגש לעיוורים ובעלי לקויות ראייה ניתן להדפסה על מגוון חומרים כגון :פרספקס, PVC, מדבקות ועוד…

עובי הברייל כמתחייב בתקן.